เซ็ทแบคดรอป
แบคดรอป
Backdrop
backdrop set
 • แบคดรอป 80 x 180 cm. (เฉพาะชิ้นงาน)
  1,500.00 ฿
 • แบคดรอป 2*2 เมตร (เฉพาะชิ้นงาน)
  3,000.00 ฿
 • แบคดรอป 2.3*2.3 เมตร (เฉพาะชิ้นงาน)
  3,600.00 ฿
 • แบคดรอป 2.3*3 เมตร (เฉพาะชิ้นงาน)
  4,800.00 ฿
 • แบคดรอป 2.3*6 เมตร (เฉพาะชิ้นงาน)
  9,600.00 ฿
 • โครงเสาแบคดรอป 80 x 180 cm.
  1,500.00 ฿
 • โครงเสาแบคดรอป 200 x 200 cm.
  2,500.00 ฿
 • โครงเสาแบคดรอป 230 x 230 cm.
  3,000.00 ฿
 • โครงเสาแบคดรอป 230 x 300 cm.
  4,000.00 ฿
 • โครงเสาแบคดรอป 230 x 600 cm
  5,500.00 ฿
 • แบคดรอป (เฉพาะชิ้นงาน) 150x200 cm.
  2,500.00 ฿
 • โครงเสาแบคดรอป 150x200 cm.
  2,000.00 ฿
 • โครงเสาแบคดรอป 91 x 223 cm
  3,500.00 ฿
 • แบคดรอป 91 x 223 cm.(เฉพาะงานพิมพ์)
  3,900.00 ฿