Web Analytics

ธงยักษ์ 7 เมตร ฐานถังน้ำ

รหัสสินค้า : FT700

ราคา

4,800.00 ฿


6,500.00 ฿

 (-26%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4,800.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โครงเสาสูง 7 เมตร

ขนาดธง 120 x 550 เซนติเมตร

ฐานถังน้ำ 4 ถัง

ถังน้ำขนาด 80 x 80 เซนติเมตร

ใส่น้ำได้ 40 กิโลกรัม

เสาหนัก 5.8 กิโลกรัม