Web Analytics

Slim light box แบบตั้งโต๊ะ

รหัสสินค้า : LD-50215

ราคา

1,590.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,590.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Slim light box ตั้งโต๊ะ

แบบตั้งพื้น สำหรับภายในอาคาร INDOOR สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

ใส่งานพิมพ์2ด้าน

กว้าง 50 cm. x สูง 21.5 cm

(ราคาเฉพาะโครง)