Web Analytics

เครื่องพิมพ์ระบบพ่นขาว

ชื่อรุ่น White base Printer DTG หัวเครื่อง EPSON 4720 , 4 หัว
หัวเครื่อง 2400 มม. ชนิดของสี water-based pigment
พื้นที่การพิมพ์  350 มม. x 450 มม. สีที่พิมพ์ C M Y K + White
ความละเอียด 720 x 1,800 / 6 pass    
 พิมพ์ได้เฉพาะผ้า COTTON  
 
 


                                                     
ข้อควรระวัง

                                                          ควรติดตั้งในที่ที่มีลมผ่าน และอุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 10 °C ~ 50 °C มีความชื้นประมาณ 30% ~ 70% หากมีความเข้มข้นของฝุ่น

                                                          ในอากาศสูงเกินไป อาจทำให้เกินสนิมบนแผงวงจรและเกิดกระแสไฟฟ้าสถิตย์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า

                                                          ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเสถียร หลีกเลี่ยงแสงโดยตรงและหลีกเลี่ยงวัตถุไวไฟ กรุณาวางไว้ในที่มั่นคง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและการหล่นเมื่อคุณใช้งาน