DGM88

ยินดีต้อนรับ

ประเภทเนื้อผ้า

ผ้าหนาลายสอง (HP-3310)

ผ้ามันในร่อนสว่าง (HP-3302)

ผ้าบางพลิ้ว 2 หน้า (HP-3304)

ผ้าตาข่าย (HP-3306)

ผ้าตาข่ายใหญ่ (HP-3307)


**หากลูกค้าต้องการตัวอย่างผ้า สามารถติดต่อเข้ามาในเมลล์ของบริษัทได้ และแจ้งว่าต้องการตัวอย่างเนื้อผ้า พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ เพื่อให้ทางเราจัดส่งไปทางไปรษณีย์

email : dgm88sales@gmail.com , Line : @dgm88.com