เครื่องพิมพ์เสื้อแป้นกระจก

            

ชื่อรุ่น DGM-TS2200 H4 , H2 หัวเครื่อง EPSON 4720 , 2-4 หัว
หัวเครื่อง 2400 มม. ชนิดของสี water-based pigment
พื้นที่การพิมพ์ 1300 มม. สีที่พิมพ์ C M Y K
ขนาด 6000 มม. ความเร็ว 120 ชิ้น / 1 ชั่วโมง
ความละเอียด 4 , 8 pass โหมดการพิมพ์ หมุนรอบ / ด้านซ้าย / ด้านขวา

 

                                                     ข้อควรระวัง

                                                          ควรติดตั้งในที่ที่มีลมผ่าน และอุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 10 °C ~ 50 °C มีความชื้นประมาณ 30% ~ 70% หากมีความเข้มข้นของฝุ่น

                                                          ในอากาศสูงเกินไป อาจทำให้เกินสนิมบนแผงวงจรและเกิดกระแสไฟฟ้าสถิตย์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า

                                                          ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเสถียร หลีกเลี่ยงแสงโดยตรงและหลีกเลี่ยงวัตถุไวไฟ กรุณาวางไว้ในที่มั่นคง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและการหล่นเมื่อคุณใช้งาน